Danas je u Beogradu održana sednica Nadzornog odbora (NO) JP „Srbijagas“, kojoj je predsedavao prof. dr Muamer Redžović, predsednik NO, a prisutni su bili članovi NO, kao i poslovodstva kompanije, među kojima zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i izvršni direktori pojedinih funkcija.

Na dnevnom redu sednice, u skladu sa zakonskom obavezom, bili su Finansijski izveštaji, odnosno bilansi stanja i bilansi uspeha Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad za 2018. godinu po delatnostima.

Usvajajući pomenute dokumente, članovi Nadzornog odbora još jednom su istakli nastavak trenda pozitivnog poslovanja kompanije iz godine u godinu.

Nadzorni odbor usvojio je danas i Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas“ Novi Sad za 2019. godinu, a koji uvažava izmenjene okolnosti u kojima preduzeće posluje.

Beograd, 19. mart 2019. godine, Služba za odnose s javnošću i marketing

Preuzeto sa sajta SRBIJAGAS