U Novom Sadu je danas održana sednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća Srbijagas, kojoj je predsedavao profesor doktor Muamer Redžović, predsednik NO, a prisutni su, pored članova NO, bili i zamenica generalnog direktora Srbijagasa Blaženka Mandić i izvršni direktori kompanije.

Nadzorni odbor JP „Srbijagas“ usvojio je na današnjoj sednici Redovne finansijske izveštaje preduzeća za period 01.01-31.12.2018. godine, kao i finalni Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP „Srbijagas“ u periodu januar-decembar 2018. godine.

U godišnjem rezimeu rada stoji da je kompanija „Srbijagas“ i u 2018. godini nastavila politiku sigurnosti i kontinuiteta u snabdevanju potrošača prirodnim gasom, posebno u pogoršanim zimskim uslovima prošle godine, kao i da je u tom periodu ostvaren pozitivan finansijski rezultat.

Na sednici je rečeno da su poslovne odluke, naročito aktivnosti na poboljšanju efikasnosti naplate potraživanja, konstantni napori u pogledu racionalizacije troškova poslovanja, kao i pojačane aktivnosti na realizaciji strateški važnih velikih investicionih projekata, značajno uticale na poboljšanje većine pokazatelja poslovanja u 2018. godini. Istaknuto je da je naplata tekućih dospelih potraživanja u prošloj godini iznosila oko 98%, kao i to da preduzeće konstantno sprovodi intenzivne mere i aktivnosti na rešavanju problema otežane naplate potraživanja iz ranijeg perioda.

Komentarišući prošlogodišnje rezultate, predsednik Nadzornog odbora, prof. dr Muamer Redžović izrazio je svoje zadovoljstvo ostvarenim pozitivnim poslovanjem preduzeća, rekavši da je 2018. bila veoma teška, ali ujedno i uspešna poslovna godina, kao i to da je poslovna dobit rezultat velikih zalaganja menadžmenta, Nadzornog odbora i svih zaposlenih Srbijagasa, ali i veoma dobre saradnje sa nadležnim ministarstvima i Vladom Republike Srbije. On je ujedno istakao stabilnost, kontinuitet i kvalitet snabdevanja, koje je preduzeće obezbedilo u 2018. godini, kao i činjenicu da nije bilo povećanja cene prirodnog gasa u javnom snabdevanju, iako je nabavna cena u nekom manjem procentu promenjena, odnosno povećana. Očekujem da će 2019. godine rezultati biti još bolji, imajući u vidu napore, aktivnosti i zacrtane ciljeve, koji se od početka godine već realizuju u preduzeću, naglasio je predsednik Nadzornog odbora.

U dokumentima, koje su danas usvojili članovi Nadzornog odbora, konstatovano je da JP „Srbijagas“ posluje uz uvažavanje relevantnih zakonskih propisa, eksternih i internih akata, a u saradnji sa svojim osnivačem, Vladom Republike Srbije, kao i svim ministarstvima sa kojima sarađuje.

Novi Sad, 21. februar 2019. godine, Služba za odnose s javnošću i marketing

Preuzeto sa sajta SRBIJAGAS